Felhasználási feltételek

sitesec.hu aldomain-en elérhető webhely vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalunkat!

FELELŐSSÉG

A |Cégneve| minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a |Cégneve| sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben törölje vagy megszüntesse. A |Cégneve| nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmiféle pontatlanságért vagy hiányosságért.

sitesec.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A |Cégneve| nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A |Cégneve| nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

SZERZŐI JOG

A |Cégneve| weboldalai, az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a |Cégneve| kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy a |Cégneve| fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A |Cégneve| minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

További információért kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Jelen dokumentáció 2023. július 2-án került közzétételre, és a visszavonásáig hatályos.
Verzió: 1.0.0